HET GREENTEAM

WijkWerkPalet heeft als doel om bewoners uit Klarendal en het gebied Arnhem Noord vanuit duurzame initiatieven in de wijk zingeving te bieden, middels vrijwilligerswerk, de opstap naar een betaalde baan of werkervaringsplekken. Hieruit is o.a. het Greenteam ontstaan; twee dagen per week gaat een vast kernteam van twee bewoners, soms aangevuld met extra deelnemers de wijk in om een aantal plantenbakken, snippergroen en meerdere boomspiegels te onderhouden. Zij hebben hiervoor twee dagen per week de wijkauto ter beschikking. Hun werk komt deels overeen met dat van de WOP, maar betreft groen dat eerder door de gemeente werd bijgehouden.

________________________

HET WIJKWERKPALET

Het WijkWerkPalet is hèt bewonersinitiatief voor het ontwikkelen, verbinden en begeleiden van participatie activiteiten en leer/werk- en vrijwilligersprojecten in Klarendal en omliggende wijken. De actieve bewoners komen in de Wasplaats om er koffie te drinken en te overleggen. Terwijl de Wasbaas achter de wasjes draait, is de ruimte voor de ontmoetingsplek – en daarmee de uitvalsbasis voor verschillende sociale projecten. De verbinding tussen vrijwilligers, ondernemers en buurtbewoners is hierin de rode draad. De Wasplaats is voortgevloeid uit de behoefte van het WijkWerkPalet om een eigen stek te hebben.

Voor ideeën, loop eens binnen of maak contact via de e-mail met de Wasplaats.

Bewaren