DE WOP – WE DOEN HET VOOR DE WIJK

WOP Klarendal staat voor WoonOmgevingsPloeg Klarendal. Wij zijn verantwoordelijk voor het schoon, heel en netjes houden van de 55 achterpaden van Volkshuisvesting Arnhem. De woningcorporatie is opdrachtgever aan het WijkWerkPalet. We doen bijvoorbeeld klein groenonderhoud en kleine herstelwerkzaamheden. Daarnaast organiseren we opruimacties en groenprojecten in overleg én in samenwerking met bewoners.

SCHOON, HEEL VEILIG – WE DOEN HET GRAAG

Ploegleider Adrie Schoonderwoerd is het vaste gezicht. Vier dagen per week is hij met een aantal medewerkers te vinden in de achterpaden. Heeft u een vraag? Stel hem gerust! Of loop binnen bij de Wasplaats wat de uitvalsbasis is voor de WOP. Bellen kan ook naar 0612951528.

 

WE DOEN HET SAMEN

De WOP betrekt zoveel mogelijk bewoners uit de wijk zelf. Een schoon en veilig achterpad vinden we allemaal belangrijk. Meedoen met de WOP is ook een kans om te leren en vooruit te komen. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, de opstap naar een betaalde baan of een werkervaringsplek.

________________________

HET WIJKWERKPALET

Het WijkWerkPalet is hèt bewonersinitiatief voor het ontwikkelen, verbinden en begeleiden van participatie activiteiten en leer/werk- en vrijwilligersprojecten in Klarendal en omliggende wijken. De actieve bewoners komen in de Wasplaats om er koffie te drinken en te overleggen. Terwijl de Wasbaas achter de wasjes draait, is de ruimte voor de ontmoetingsplek – en daarmee de uitvalsbasis voor verschillende sociale projecten. De verbinding tussen vrijwilligers, ondernemers en buurtbewoners is hierin de rode draad. De Wasplaats is voortgevloeid uit de behoefte van het WijkWerkPalet om een eigen stek te hebben.

Voor ideeën, loop eens binnen of maak contact via de e-mail met de Wasplaats.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren