De Wasplaats wordt in belangrijke mate gedragen door vrijwilligers. Bij voorkeur vrijwilligers uit de wijk Klarendal of directe omgeving.

De Wasplaats is een kleinschalige, laagdrempelige voorziening, in een voormalig winkelpand aan de Klarendalseweg.  Een wijkinitiatief, gestart in 2015.  De Wasplaats, met zijn huiskameruitstraling, heeft vooral een inloop en ontmoetingsfunctie. Ook is er een winkeltje met zelfgemaakte artikelen ingericht.  Op beperkte schaal zijn activiteiten mogelijk. In de achter ruimte vinden de was activiteiten plaats. De sociale was, ten behoeve van wijkbewoners die daar voor in aanmerking komen, wordt uitgevoerd door de vrijwilligers. De commerciële was is uitbesteed aan een uitbater.

Momenteel is een 6-tal vrijwilligers actief. Een deel daarvan vormt de kerngroep.  Zij dragen wat meer verantwoordelijkheden, zijn meer dagdelen in de week aanwezig en werken het meest nauw samen met de coördinator. Daaromheen functioneert de schil van vrijwilligers die in een wat losser verband in de Wasplaats actief zijn.  In beide groepen is uitbreiding welkom. Aan de vrijwilligers in de kerngroep worden hogere eisen gesteld. Ze moeten zelfstandiger kunnen werken, de verantwoordelijkheid voor bepaalde taken op zich willen en kunnen nemen. Natuurlijk is er altijd de steun van de coördinator. Ook vanuit het bestuur is er ondersteuning en een luisterend oor voor de vrijwilligers. Vanuit het bestuur is daarvoor een contactpersoon beschikbaar.

Regelmatig wordt er een gezamenlijke lunch georganiseerd om de onderlinge verbanden te voeden. De coördinator maakt een aanwezigheidsrooster. Uitgangspunt is dat er per dienst tenminste twee vrijwilligers aanwezig zijn. De Wasplaats 4 dagen per week geopend van 10-16u.

Taken van de vrijwilligers zijn:

  • Gastheer- gastvrouwrol
  • Runnen van de winkel
  • Begeleiden van ontmoetingsactiviteiten
  • Uitvoeren van de sociale was
  • Meedenken over aanbod van aanvullende activiteiten
  • Stimuleren wijkbewoners om de Wasplaats te bezoeken
  • Meewerken aan bekendheid van de Wasplaats in de wijk