Arnhem in Dialoog in Klarendal

Jaarlijks in de eerste week van november vindt ‘Arnhem in Dialoog’ plaats. Na vanwege de coronatijd een editie over geslagen te hebben, is er dit jaar in die week op 2 november ook een dialoogtafel in De Wasplaats in Klarendal.

ERBIJ HOREN

Door de hele stad worden gesprekken georganiseerd, ieder jaar met een ander thema. Dit jaar is dat ‘Erbij horen’. Tijdens een dialoog wisselen mensen in kleine kring ervaringen uit. Bij een dialoog gaat het erom te luisteren en zo kennis te maken met de ideeën en achtergronden van de ander. Tijdens het gesprek veranderen vaak de beelden die de deelnemers vooraf van elkaar hadden.

Als je elkaar wilt leren kennen is het belangrijk om tijdens het gesprek te praten met èn vooral ook te luisteren naar elkaar. Tijdens Arnhem in Dialoog is dat mogelijk. Onder het motto ‘Delen, Dromen, Doen’ en met oprechte belangstelling voor elkaar kun je meepraten over het thema ‘Erbij horen’.

ANGELA DE JONG – GESPREKSLEIDSTER

‘De kracht van de dialoog tafels ligt voor mij in de bijzondere gesprekken waarbij iedereen gehoord wordt. Het thema geeft houvast evenals de structuur van vragen en de aanwezigheid van de gesprekleidster. Na de 1e keer als deelneemster wilde ik alleen maar meer…….’

Een dialoog is geen discussie. Met elkaar in dialoog gaan betekent open staan voor de ander door naar elkaar te luisteren. Je deelt verhalen, ervaringen en dromen en plannen met elkaar. Wil  jij zomaar eens met een onbekende in gesprek gaan? Met iemand die je anders misschien voorbij zou lopen? Jouw wensen, dromen, ideeën en ervaringen delen, gewoon omdat het leuk en inspirerend is? Kom dan op dinsdag 2 november om 10.30u naar De Wasplaats, Klarendalseweg 439. Aanmelden kan door óf te bellen met Angela 06 135 206 70 of via de website.

Arnhem in Dialoog wordt georganiseerd door een aantal vrijwilligers, formeel ondergebracht bij de D3rde verdieping. Nederland in Dialoog was tot 2019 de overkoepelende organisatie van de Dag van de Dialoog. Arnhem is één van de ruim 90 steden die een ‘Week van de Dialoog’ organiseert in de eerste week van november. Doel: de sociale samenhang in de samenleving versterken door inzet van de dialoog.