Dialoog over laatste levensfase: De Wasplaats als huiskamer

Op 15 februari vind er in De Wasplaats een dialoog plaats over de laatste levensfase. De Wasplaats is één van de huiskamers en de organisatie zoekt nóg meer locaties in de wijk.

HUISKAMERS GEZOCHT

Op zaterdag 15 februari worden er in Klarendal e.o. vanuit het Ministerie van VWS gesprekken gevoerd over de Laatste Levensfase. Naast een aantal locaties die als huiskamer functioneren, is de organisatie nog op zoek naar echte huiskamers om bewoners in te ontvangen om het over dit onderwerp te hebben.

Het Ministerie van VWS wil graag een dialoog in de samenleving op gang brengen over de laatste levensfase en de rol van de samenleving hierin. Omdat hier nu vaak alleen bepaalde mensen veel over zeggen, maar VWS graag juist alle perspectieven die er zijn wil horen, hebben zij adviesbureau &MAES gevraagd om een dialoog op te starten. Dat doen zij graag, omdat ze dit zien als een belangrijk vraagstuk en het een uitdaging is om hierover met mensen in gesprek te gaan, omdat er vaak toch liever niet over gepraat wordt.

DE VRAGEN

Tijdens de huiskamergesprekken zijn de volgende vragen leidraad: Heeft u weleens nagedacht over uw laatste levensfase? Hoe kijkt u aan tegen leven en dood? Wat is voor u belangrijk en wie heeft u nodig voor een plezierig, zinvol en waardig laatste deel van uw leven? En hoe denkt u dat anderen dat voor zichzelf zien? Kent u mensen met een ander perspectief? Hoe vindt u dat wij als maatschappij invulling kunnen geven aan de verschillende opvattingen over de laatste levensfase? Wat moeten we als samenleving organiseren om dit te bewerkstelligen?

Voor de organisatie van de huiskamergesprekken zijn ze nog op zoek naar ‘echte’ huiskamers – want De Wasplaats, het Inloophuis en De Nieuwe Hommel hebben zich al gemeld als dialooglocaties.

HEB JE RUIMTE?

We zoeken mensen die op zaterdag 15 februari van 13.30 – 15.00 uur in de wijk Klarendal in Arnhem hun huiskamer willen openstellen voor een gesprek.

Het gesprek gaat over vraagstukken rond de laatste levensfase: waardig ouder worden, euthanasie en voltooid leven. In jouw huiskamer ontvang je mensen die hun ideeën, kennis en ervaringen daarover willen delen onder begeleiding van een gespreksleider. Én die nieuwsgierig zijn naar hoe anderen aankijken tegen de laatste levensfase. Iedereen kan meedoen. Jong en oud, in welke levensfase of met welke achtergrond dan ook.

Van februari tot en met april 2020 worden er zo’n 40 huiskamergesprekken gevoerd in Nederland. Dit doen we om ervoor te zorgen dat in de maatschappelijke discussie alle opvattingen worden gehoord. Het brede beeld uit de samenleving dat volgt uit de gesprekken, stuurt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in juni 2020 als bijdrage aan de politieke discussie in de Tweede Kamer.

Na afloop van de huiskamergesprekken komen alle deelnemers samen bij elkaar op een centrale locatie voor de afsluiting, Theater de Leeuw. Voor het openstellen van je huiskamer vergoeden wij de kosten die je maakt voor een plezierige ontvangst met koffie, thee en wat lekkers.

Kijk op dialooglaatstelevensfase.nl voor meer informatie (óók om je te melden mee te praten!) of mail met Ceren Özkan ceren@en-maes.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *