DE WOP – WE DOEN HET VOOR DE WIJK

WOP Klarendal staat voor WoonOmgevingsPloeg Klarendal. Wij zijn verantwoordelijk voor het schoon, heel en netjes houden van de 55 achterpaden van woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem. We doen bijvoorbeeld klein groenonderhoud en kleine herstelwerkzaamheden. Daarnaast organiseren we opruimacties en groenprojecten in overleg én in samenwerking met bewoners.

SCHOON, HEEL VEILIG – WE DOEN HET GRAAG

Ploegleider Adrie Schoonderwoerd is het vaste gezicht en is vijf dagen per week actief in de wijk. Heeft u een vraag? Stel hem gerust! Of loop binnen bij de Wasplaats wat de uitvalsbasis is voor de WOP.

WE DOEN HET SAMEN

De WOP betrekt zoveel mogelijk bewoners uit de wijk zelf. Een schoon en veilig achterpad vinden we allemaal belangrijk. Meedoen met de WOP is ook een kans om te leren en vooruit te komen. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, stage, de opstap naar een betaalde baan of een werkervaringsplek.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren