Afscheidsreceptie

Deze week was De Wasplaats en toneel van afscheid van twee betrokken Arnhemmers die zich alle jaren aan De Wasplaats hebben verbonden. Voor hen was het tijd voor iets nieuws.

Een clubje bewoners en bestuurders dachten in 2014 in brainstorm sessies na over het vormgeven van ontwikkeling, verbinding en begeleiding van creatieve krachten in de wijk Klarendal. Al snel werd het WijkWerkPalet bedacht, werd er een stichting in het leven geroepen en eind 2015 werden de eerste proefwasjes gedraaid in de fysieke plek van het initiatief, De Wasplaats.

DE MENSEN VAN HET EERSTE UUR

Monita Polman en Rik van Houten werden de dagelijkse gezichten van De Wasplaats, telkens met het idee dat het verdienmodel genoeg zou opleveren om er ook betaald werk aan over te houden. Bovendien besloten zij hun focus te leggen op de WoonOmgevingsPloeg (WOP)- óók een initiatief vanuit Klarendal, mogelijk gemaakt door de Volkshuisvesting en tevens ondersteund door de stichting.

We weten dat het bestuur er ondertussen aan trok om toch alles draaiende te houden, met als gevolg dat Rik van het eerste uur ondertussen betaalde kracht is geworden als coördinator voor zowel De Wasplaats als de WOP. ‘Dat duurde wat langer dan verwacht’, aldus Monita Polman over zijn aanstelling, die afscheid nam. Als enorm betrokken bewoner van de wijk, zit zij nooit stil. Met weer andere bewoners is zij ondertussen druk met de werkgroep Schoon Klarendal en is het hen gelukt dispensers met gratis hondenpoep zakjes te realiseren, die weer door de WOP bij worden gehouden. Maar officieel trok zij zich terug als betrokkene bij de stichting.

BESTUURDER VAN HET EERSTE UUR

Robin Atema dacht in 2014 mee in de denktank, over bewoners, projecten, partners, draagvlak en draagkracht. Voor hij het wist was hij (vrijwillig) penningmeester van de stichting. Alle jaren was de BTW aangifte op tijd af en financiële plannen waren op tijd klaar. ‘Waar was je zonder Robin!’ – volgens adviseur van de stichting Hilbert de Goede, van vele markten thuis. Maar Robin heeft er vanwege werkzaamheden als zelfstandig ondernemer ondertussen tóch te weinig tijd voor. Bovendien is er alle jaren gezocht naar een levendige bestendige toekomst van De Wasplaats, en die is ondertussen in zicht. ‘Ik geloof in de toekomst en de kracht van deze wijk’, aldus Robin.

WIJKWERKPALET en de STICHTING

Het WijkWerkPalet is hèt bewonersinitiatief in Klarendal voor het ontwikkelen, verbinden en begeleiden van participatie activiteiten en leer/werk- en vrijwilligersprojecten in Klarendal en omliggende wijken. De Wasplaats is de uitvalsbasis van dit initiatief, gedragen door voornamelijk vrijwilligers. Ook de WoonOmgevingsPloeg valt onder het WijkWerkPalet. Al deze initiatieven vallen onder Stichting wijkwaswinkel De Wasplaats.

Het bestuur van de stichting wordt door twee adviseurs uit het sociale domein ondersteund. Namens hen allen: Monita en Robin – veel dank voor jullie inzet alle jaren!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *